Download Brochure >>

Spring Programme 2019

Join our Mailing List


Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh
Baile Mhúirne
Co. Chorcaí

Tel: +353 (0)26 45733

  • Ionad Culturtha on Twitter
  • Ionad Culturtha on Youtube

CAD ATÁ AR SIÚL / WHAT'S ON

04.05.19 - ‘Bláthú’

Ócáid Rince le Siobhán Ní Dhuinnín, (Rinceoir Cónaitheach) & rannpháirtithe óga Scéim Ámhránaíochta Aisling Gheal.

4 Bealtaine 2019 7.30pm

Beidh fáilte ’s fiche romhaibh ar an 4 Bealtaine do Bláthú, 7.30pm san Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne.

Is céiliúradh é Bláthú chun deireadh a chur leis an dtréimhse cónaitheach a bhí ag an rinceoir comhaimseartha, Siobhán Ní Dhuinnín i mBaile Mhúirne. Cuirfear clár rince ar siúl maraon le hamhránaíocht agus gearrscannáin rince.

Bláthú

An Evening of Dance with Siobhán Ní Dhuinnín (Dance Artist in Residence) & young participants of Aisling Gheal Singing Scheme.

4 May 2019 7.30pm

On Saturday 4 May 2019 at 7.30pm, Siobhán Ní Dhuinnín, Dance Artist in Residence and Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne invite you to attend Bláthú.

Bláthú is a celebration of the work Siobhán has undertaken as part of her residency in Baile Mhúirne and includes a programme of performance, singing and dance film.
clear

 

Iomramh an Chamino - The Camino Voyage

Siobhán Ní Dhuinnín
Rinceoir Cónaitheach (sCéim Rince), Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne - 2018-2019
Dance Artist in Residence, Ionad Cultúrtha, Ballyvourney, Co. Cork - 2018-2019

Facebook >>

Maoinithe ag An Chomhairle Ealaíon, Oifig Ealaíona - Comhairle Contae Chorcaí, Ealaín na Gaeltachta le tacaíocht comhchinéal ón Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne
Funded by The Arts Council, Arts Office - Cork County Council, Ealaín na Gaeltachta and supported by Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne