Download Brochure >>

Spring Programme 2019

Join our Mailing List


Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh
Baile Mhúirne
Co. Chorcaí

Tel: +353 (0)26 45733

  • Ionad Culturtha on Twitter
  • Ionad Culturtha on Youtube

IMEACHTAÍ SPÉISIALTA / SPECIAL EVENTS >>

Scéim Scríbhneoireacht Cónaitheach- ‘Cluas Cleite' 2011

D’eagraigh Ionad Cultúrtha dhá chúrsa sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach – ceann do dhaoine fásta agus ceann eile do dhaltaí dara leibhéal – san Earrach 2011. Is faoi stiúir an scríbhneora dátheangaigh Ré Ó Laighléis a bhí na cúrsaí.

Cuireadh cúrsa sé seisiún i ‘Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil’ ar fáil do dhaoine fásta an cheantair ar gach oíche Dé Luain idir 28ú Feabhra agus 4ú Aibreán san Ionad Lae, Baile Mhúirne. Agus, i gcás na ndaltaí dara leibhéal, bhí sé seisiún ar an mbonn céanna ar siúl gach maidin Dé Máirt, ón 1ú Márta go dtí an 5ú Aibreán san Ionad Áise, Ré na nDoirí. Roghnaíodh 10 dalta – seisear as Coláiste Ghobnatan, Baile Bhúirne agus ceatharar as Scoil Mhuire, Béal Átha an Ghaorthaidh – chun freastal ar an gcúrsa.

clear

 

 

 

B’é aidhm na scéime ná go mbeadh tuiscint soiléir ag na rannpháirtithe ar nádúr agus eilimintí an dá genre (gearrscéal agus úrscéal) agus ar an gcur chuige is gá len’ iad a shaothrú go héifeachtach. Ba dianchúrsa a bhí ann, ina raibh spriocanna seachtainiúla le baint amach ag na rannpháirtithe síos tríd. In imeacht na gcúrsaí thug an scríobhnóir, Re O Laighléis aghaidh agus léargas cuimsitheach ar bhun-eilimintí agus scileanna riachtanacha na scríbhneoireachta cruthaithí, m.sh., struchtúr, plota, carachtracht, inseoireacht, comhrá agus stíl, agus é mar sprioc go mbeadh sé ar a gcumas ag na rannpháirtithe scéal ar ardchaighdeán a chruthú.

Seo a leanas roinn ráiteas ós na rannpháirtithe:
“An-chúrsa go deo! Fuinneamh agus suim léirithe ag Ré sa chur i láthair. Go raibh mile maith agaibh!”
“Do bhaineas ana thaithneamh as an ceardlann scríobhnóireachta agus bhí Ré ar fheabhas ar fad”.
“ Bhí am iontach agam agus bhain mé taithneamh as”.

Bhí an scéim seo, ‘Cluas Cleite’ faoi stiúir Ionad Cultúrtha agus maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta agus ag Coiste Gairmodeachais Chontae Chorcaí.