Download Brochure >>

Spring Programme 2019

Join our Mailing List


Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh
Baile Mhúirne
Co. Chorcaí

Tel: +353 (0)26 45733

  • Ionad Culturtha on Twitter
  • Ionad Culturtha on Youtube

IMEACHTAÍ SPÉISIALTA / SPECIAL EVENTS >>

Deinimís Dán 2005

Bhí an file agus scríbhneor, Liam O Muirthile, mar scribhneor cónaitheach i gceantar Mhúscraí i rith 2005. Bhí an scéim seo mar chuid do chlár chéiliúradh chathair Chorcaí mar príomh chathair Chultúrtha na hEorpa agus bhí an scéim chónaitheach seo maoinithe ag Corcaigh 2005 i dteannta leis Cumainn Creidmheasa. Tháinig maoiniú comh maith ó Ealaíon na Gaeltachta.

D’oibrigh O Muirthile le daltaí bunscoile le linn do a bheith sa cheantar agus b’iad aidhmeanna an togra ná tuiscint a mhúscailt i measc leanaí scoil ar dhánta agus ar filíocht – chun go mbainfidís taithneamh as focail a chlos, as a gceol, iad a scríobh, iad a chumadh as an nua, iad a athchumadh agus go gcuirfí bonn lena gcumas féin chun dánta nua a scríobh a thaithneodh leo féin le léamh agus le rá.

Deineadh díriú isteaach ar dhánta a chumadh timpeall ar ainmhithe – an mhuc, an capall, an bhó, an tarbh, 7rl – chomh maith le dánta éadroma eile. Comh-iarracht a bhí sa chumadóireacht - an t-ealaíontóir i mbun na stiúradh ag spreagadh na leanaí lena gcuid iarrachtaí, á múnlú le lámh chuiditheach.
Foilsíodh cnuasach filíochta do dhánta na daltaí scoile i leabhrán a seoladh san Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne roimh deireadh 2005.

clear