Download Brochure >>

Spring Programme 2019

Join our Mailing List


Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh
Baile Mhúirne
Co. Chorcaí

Tel: +353 (0)26 45733

  • Ionad Culturtha on Twitter
  • Ionad Culturtha on Youtube

IMEACHTAÍ SPÉISIALTA / SPECIAL EVENTS >>

Docaiméadaíocht

Griangrafadóireacht

Ó tosach 2006, tá an griangrafadóir Con Kelleher ag tógaint pictiúirí des na ceoltóirí a sheineann san Ionad Cultúrtha. Tá an docaiméadaíocht seo á dhéanamh aige ó 2006. Tá staidéar cuimsitheach á dhéanamh ag Con ar na ceoltóirí go léir seo tríd a cheamara agus an-tuisicnt aige ar spiorad an ealaíontóra. Tá portráidí déanta acu agus le cúpla bliain anuas, tógann sé griangrafanna ‘beo’ de ceoltóirí na geolchoirmeacha.
Since 2006, the photographic artist Con Kelleher has been capturing the artistic essence of the musicians who have performed in the Ionad Culturtha. Hew has taken portrait photograpgs and in recent years, he has started taking ‘live’ photographs of the musicians.

Taifeada

Tá bailiúchain ceoil traidisiúnta taifeadtha ag Ionad Cultúrtha ó Eanair 2007. Tá an infheistíocht seo déanta d’aon gnó – ‘sé sin chun oidhreacht agus saibhreas an ceoil traidisiúnta a chaomhnú. Ní h-ámháin san ach ba le maoiniú ón gComhairle Ealain ag deireadh 2006 go raibh Ionad Cultúrtha ábalta trealamh taifeadtha d-árd chaighdeán a cheannach an chéad lá. Tá an obair taifeadtha chun a leanúint ar aghaidh ach anois leis an méid ábhar atá bailithe go dtí seo, táimíd ag déanamh forbairt ar an bailiúcháin ró-luachmhar seo. Le ós cionn 120 uair a’chloig dár n-oidhreacht ceoil sa bhailiúcháin seo, tá catalógaíocht cruinn á dhéanamh ar anois - cartlannaíocht cuimsitheach ó thaobh ceoil agus a bheidh mar foinse luachmhar agus mar uirlis foghlamtha do scolairí ceoil, ach go h-áirithe. Beidh an cartlannaíocht déanta comh cruinn san go mbeidh mion eolais ag dul leis na míreanna ceoil : dáta na h-ócáide, líon na gceoltóirí, uirlisí, saghas ceoil (m.s poirt), tideal na míreanna, agus mar sin de. Is é an t-innealtóir fuaime, Tadhhg Ó Céilleachair , a dheineann taifeada ar na ceolchoirmeacha dúinn. Tá an-chuid buntáistí bainteach leis an cartlannaíochta seo. Ar an gcéad dul síos, beidh foinse áitiúl á cruthu – le eolas ar fáil ar oidhreacht an cheantair do ghlúinte amach anseo. Ina dhiaidh san, beidh sonraí cruinn agus cuimsitheach ar fáil ar chúrsaí ceoil. Beidh an córas cartlannaíochta a úsáidfear ar ‘Taiscam’ ar comh chéim le cartlannaíocht gairmiúl, fé mar atá á dhéanamh, mar shampla, sa Taisce Cheol Dúchais Éireann. Mar sin, beidh deiseanna móra an t-eolas seo a roinnt le daoine aonarach, grúpaí agus institúidi éagsula.

Since January 2007, most concert performances have been recorded in the Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne, with Capital Funding received from the Arts Council at the end of Dec 2006 - totalling €2,500. This capital funding enabled Ionad Cultúrtha to purchase high quality microphones, a high definition audio master recorder and a stereo power amplifier.

The recording work is ongoing and to date there is over 120 hrs of music recorded on disc, of which traditional music makes up 99% of the recorded material. We are also undertaking development work on all this valuable material with the purposes of (i) creating a regional resource, and (ii) eventually enabling local people and academics alike to have access to this material.


clear

 

 

Docaiméadaíocht