Download Brochure >>

Spring Programme 2019

Join our Mailing List


Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh
Baile Mhúirne
Co. Chorcaí

Tel: +353 (0)26 45733

  • Ionad Culturtha on Twitter
  • Ionad Culturtha on Youtube

IMEACHTAÍ SPÉISIALTA / SPECIAL EVENTS >>

Siobhán Ní Dhuinnín

Rinceoir Cónaitheach (sCéim Rince), Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne - 2018-2019

Beidh Siobhán Ní Dhuinnín mar rinceoir cónaitheach san Ionad Cultúrtha ó mhí Dheireadh Fómhair na bliana seo go dtí mí Bealtaine an bhliain seo chugainn. Is rinceoir comhaimseartha í Siobhán agus tá clár cruthaithe aici in aonacht lena pháirtnéirí a cuirfidh ranganna, ceardlann agus taispéantaisí ar fáil don phobail. Is comhpháirtíocht é an tréimhse cónaitheach seo idir Ionad Cultúrtha, Comhairle Contae Chorcaí, Ealaín na Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon

Is é an sprioc atá ag an togra seo ná obair nua a chruthú, ar nós gearrscannán léiriú rince agus clár spreagúil, cruthaitheach a chuir ar fáil do phobal an ceanntair. Beidh Siobhán ag múineadh ranganna do leanaí bunscoile, daltaí na hIdirbliana i gColáiste Ghobnatan agus do dhaoine fásta, chomh maith.

Is iad téamaí an tréimhse cónaitheach ná Áit agus Teanga. Baineann obair Shiobháin le háit/suíomh a fhiosrú leis an gcorp. Tá suim aici sna hamhrán agus na scéalta a bhaineann le tírdhreach an ceantair faoi leith. Braitheann sí go bhfuil ceangailt domhain idir an Ghaeilge, an talamh agus an rince.

D’oibrigh Siobhán mar cóireagrafaí ar Sean Nós na n-Óg leis an amhránaí, Síle Denvir, ag Éigse Dhiarmuidín 2017. Spreag an togra seo í chun nascanna a fhorbairt leis an gceantar. Bhí gaol láidir ag Ionad Cultúrtha le rince comhaimseartha riamh. Ba é Fearghus Ó Conchúir an chéad rinceoir cónaitheach a bhí san Ionad agus beidh Siobhán ag tógaint ar an tréimhse seo. Deirinn Siobhán; “Is deis iontach é seo domsa gaol níos doimhne a chruthú leis an dúchas saibhir ealaíonta seo. Táim ag súil go mór le haithne a chuir ar comhoibrithe nua agus pobal na háite”.

Beidh ranganna rince do dhaoine fásta ag tosnú ar 17 Deireadh Fómhair, Naíonra Cúil Aodha, 10:30-12:00. Beidh siad ar siúl ar feadh 5 seachtain agus beidh costas €3 ar gach rang.

Beatháisnéis

Is ealaíontóir rince í Siobhán Ní Dhuinnín. Rugadh agus tógadh í i gCathair Chorcaí. D’éirigh léi céim a bhaint amach i 2011 ó Scoil Rince Comhaimseartha an Tuaiscirt, Sasana agus fuair sí Máistreacht le Rince Comhaimseartha ó Dhámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol i 2012. Tá Siobhán tar éis rince le Jessie Keenan, Laura Murphy, Mary Wycherley & Junk Ensemble ó shin. Tá sí mar bhall don gcompántas rince uileghabhálach Croí Glan, áit ina raibh an deis aici oibriú le Fearghus Ó Conchúir. Tá obair taispéanta aici go náisiúnta sa Firkin Crane, Dance Limerick, Dance Ireland & Birr Theatre and Arts Centre, is go hidirnáisiúnta i Shasana agus sa Ghearmáin. Bíonn Siobhán ag obair leis an grúpa dramaíochta, Garraí an Ghiorria.

clear

 

 

 

Siobhán Ní Dhuinnín