Download Brochure >>

Spring Programme 2019

Join our Mailing List


Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh
Baile Mhúirne
Co. Chorcaí

Tel: +353 (0)26 45733

  • Ionad Culturtha on Twitter
  • Ionad Culturtha on Youtube

IMEACHTAÍ SPÉISIALTA / SPECIAL EVENTS >>

Preaseisiúint  –  Le  Foilsiú   Láithreach: 6 Márta 2018

Fianna  Éireann  –  Saothar  Úr  Cumtha  ag  Peadar  Ó   Riada  

Léireofar  Fianna  Éireann,  reacaireacht  agus  ceol  nuachumtha  ag   Peadar  Ó  Riada,  don  chéad  uair  os  comhair  an  phobail  ag  8:30pm   Dé  Sathairn  24  Márta  in  Ionad  Cultúrtha  an  Dr. Ó Loinsigh,  Baile   Mhúirne,  Co.  Chorcaí.  Tá  an  saothar  úr  seo  coimisiúnaithe  ag   Oireachtas  na  Gaeilge,  le  tacaíocht  ón  gComhairle  Ealaíon.   Déanfaidh  an  tUachtarán  Micheál D. Ó hUigínn  an  saothar  úr   seo  a  sheoladh.  

Saothar  saoil  é  do  Pheadar  Ó  Riada  na  scéalta  Fiannaíochta,   scéalta  faoi  Fhionn  Mac  Cumhaill  agus  a  laochra,  na  Fianna,  atá   suite  sa  tríú  haois,  a  insint  agus  a  chur  os  comhair  an  phobail  i   bhfoirm  ceoil.  Chaith  Na  Fianna  a  gcuid  ama  i  mbun  cogaíochta,  i   mbun  seilge  agus  i  mbun  eachtraíochta  sa  saol  eile.  

Spreagtha  ag  an  Mahabharata,  eipic  arsa  na  hInde,  d’iarr  Peadar  ar   an  Ollamh  Pádraig  Ó  Fiannachta  eipic  bunaithe  ar  an   bhFiannaíocht  a  scríobh,  rud  a  rinne  sé.  Tá  na  scéalta  uile   Fiannaíochta  tarraingthe  le  chéile  aige  san  eipic  seo,  Fianna   Éireann.  Tá  scór  ceoil  a  fheileann  do  mheadarachtaí  oscailte  na   filíochta  cumtha  ag  Peadar  agus  déanfaidh  ‘Na  Reacairí’,  buíon   ceoil  le  cuid  de  na  ceoltóirí  is  fearr  in  Éirinn  aithris  ar  an  eipic  le  linn   na  hócáide  seo  (Mick  O’Brien,  Steve  Cooney,  Aidan  Connolly,   Tommy  Hayes,  Oisín  Morrisson  agus  Peadar  Ó  Riada).  Seo  mar  a   labhair  Peadar  ó  Riada  faoin  saothar  úr  seo:  

‘Le  cúnamh  Dé  agus  na  buíne  bige  ceoltóirí  atá  cruinnithe  im’   thimpeall,  tabharfaimid  faoi  scéal  seo  Fianna  Éireann  a  chur  os   comhair  na  ndaoine.  Is  ann  atá  gach  a  dtuigeann  muidne  Gaeil  le   fírinne  is  bréige,  laochais  is  meatacht,  maith  agus  olc,  cad  is   dea-­‐dhuine  nó  cad  is  droch-­‐dhuine  ann.  San  am  atá  againn   inniu,  mar  a  bhfuil  an  eolaíocht  ina  chreideamh  nua,  níl  an  treoir   nó  sruth  moráltachta  sin  dá  shníomh  tríd  an  saol  nua-­‐ aimseartha  seo.  Seo  céim  i  dtreo  dúiche  cultúrtha  seo  ár  sinsear   –  b’fhéidir!’  

Tá  ticéid  (€20)  fós  ar  fáil  don  ócáid  speisialta,  álainn  seo,  ní  gá   ach  glaoch  ar  an  Ionad  Cultúrtha  ag  026  45733.  Tabharfaidh   Pádraig  Ó  Héalaí  léacht  faoin  Athair  Pádraig  Ó  Fiannachta,  ‘An   Fear,  a  Dhúchas  agus  a  Ghaisce’  ag  6:00pm  san  ionad  céanna.

clear

 

 

 

Siobhán Ní Dhuinnín

Bríd Cranitch, an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn, Michael Creed T.D.

Photo:John Delea

 

Fianna Eireann >>

Ticéid >>