Download Brochure >>

Spring Programme 2019

Join our Mailing List


Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh
Baile Mhúirne
Co. Chorcaí

Tel: +353 (0)26 45733

  • Ionad Culturtha on Twitter
  • Ionad Culturtha on Youtube

IMEACHTAÍ SPÉISIALTA / SPECIAL EVENTS >>

Lá Mór Rince

Bígí linn do Lá Mór Rince imeacht saor in aisce a thabharfaidh an deis duit rince comhaimseartha a bhlaiseadh is a thriail san Ionad Cultúrtha. Beidh ceardlann idirghlúine á thabhairt ag an rinceoir is cóiréagrafaí ildánach Ríonach Ní Néill. Taispéanfaimid a gearrscannán rince I Modh Rúin. I measc na rinceoirí atá páirteach sa scannán tá Sibéal Davitt agus Emma Verling. Cuirfimid críoch leis an lá le taispéantas cruthaitheach, spéisiúl leis na rannpháirtithe ón dtogra Campa Rince (14-16 bliain d’aois) ina mbeidh ealaíon, ceol agus rince fite fuaite le chéile.

Dáta: 23 Feabhra 2019

Clár Ama: Ceardlann Idirghlúine le Ríonach Ní Néill: 14:00 - 15:30
Gearrscannán Rince: I Modh Rúin 15:45
Taispéantas Rince le rannpháirtithe an Champa Rince: 16:00

Saor in Aisce! Tá fáilte romhat freastal ar gach imeacht nó ar cheann nó dhó.
Clárú: Siobhán Ní Dhuinnín,
nó 086-1074770

Mar chuid do chlár Shiobháin Ní Dhuinnín, Rinceoir Cónaitheach (sCéim Rince), Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne - 2018-2019. Maoinithe ag An Chomhairle Ealaíon, Oifig Ealaíona - Comhairle Contae Chorcaí, Ealaín na Gaeltachta le tacaíocht comhchinéal ón Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne

Lá Mór Rince

Join us for Lá Mór Rince a free event that gives you the opportunity to move and experience contemporary dance at Ionad Cultúrtha. Opening with an intergenerational workshop led by accomplished dancer and choreographer Ríonach Ní Néill, this will be followed by a film screening of her latest dance film, I Modh Rúin, featuring Sibéal Davitt and Emma Verling, amongst others. The day will culminate with an inspiring performance by participants of Dance Camp (14-16 yr olds) weaving dance, music and art together.

Date: 23 February 2019

Timetable: Intergenerational Workshop with Ríonach Ní Néill: 14:00 - 15:30
Film Screening: I Modh Rúin 15:45
Dance Performance with participants of Dance Camp: 16:00

Free! You are welcome to come to all or some of the events.
Registration: Siobhán Ní Dhuinnín: or 086-1074770.

Part of Siobhán Ní Dhuinnín’s, Dance Artist in Residence Programme, Ionad Cultúrtha, Ballyvourney, Co. Cork - 2018-2019. Funded by The Arts Council, Arts Office - Cork County Council, Ealaín na Gaeltachta and supported by Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne

clear

 

 

 

Lá Mór Rince

Image by Luca Truffarelli

Lá Mór Rince