Download Brochure >>

Spring Programme 2019

Join our Mailing List


Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh
Baile Mhúirne
Co. Chorcaí

Tel: +353 (0)26 45733

  • Ionad Culturtha on Twitter
  • Ionad Culturtha on Youtube

IMEACHTAÍ SPÉISIALTA / SPECIAL EVENTS >>

Campa Rince do Dhéagóirí

Is togra rince saor in aisce é an campa rince atá ag díriú ar dhéagóirí na dúiche (14-16 bliain d’aois). Táimid ag lorg rannpháirthithe a bhfuil suim acu sa rince comhaimseartha, sa cheol agus san ealaíon. Beidh ceardlann rince spraoiúil, cruthaitheach á thabhairt ag cóireagrafaí Siobhán Ní Dhuinnín. Beidh deis ag na rannpháirthithe comhoibriú leis an gcriadóir Helen Ní Chuill agus an drumadóir Solamh Kelly. Cuirfimid deireadh leis an gcampa rince le taispéantas poiblí san Ionad Cultúrtha 23 Feabhra ina mbeidh ealaíon, ceol agus rince fite fuaite le chéile.

Saor in Aisce! Ní gá aon taithí a bheith agat
Campa Rince: Dátaí: 18 - 22 Feabhra 2019 Am: 10:00 - 14:30
Taispéantas don phobail: Dáta: 23 Feabhra 2019 Am: 16:00
Clarú: Siobhán Ní Dhuinnín 086-1074770

Maoinithe ag An Chomhairle Ealaíon, Oifig Ealaíona - Comhairle Contae Chorcaí, Ealaín na Gaeltachta le tacaíocht comhchinéal ón Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne

Dance Camp for Teenagers

The dance camp is a free dance project for teenagers (14-16 yr olds). We are looking for participants who have an interest in contemporary dance, music and art. A series of creative, fun workshops will be led by choreographer Siobhán Ní Dhuinnín. Participants will have the opportunity to collaborate with ceramicist Helen Ní Chuill and drummer Solamh Kelly. The dance camp will culminate in a public performance with dance, music and art at the Ionad Cultúrtha 23 February.

Free! No previous experience necessary.
Dance Camp: Dates: 18 - 22 February 2019 Time: 10:00 - 14:30
Public Performance: Date: 23 February 2019 Time: 16:00
Registration: Siobhán Ní Dhuinnín 086-1074770

Funded by The Arts Council, Arts Office - Cork County Council, Ealaín na Gaeltachta and supported by Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne

clear

 

 

 

Siobhán Ní Dhuinnín

Image by Clare Keogh