Download Brochure >>

Spring Programme 2019

Join our Mailing List


Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh
Baile Mhúirne
Co. Chorcaí

Tel: +353 (0)26 45733

  • Ionad Culturtha on Twitter
  • Ionad Culturtha on Youtube

IMEACHTAÍ SPÉISIALTA / SPECIAL EVENTS >>

idir: taibh shuiteáil / performance installation   2006

Tá idir cruthaithe againne ealaíontóirí ildánacha agus sinn go mór faoi scáth agus faoi thionchar Ghobnait Naofa. Is áit ar leith a tobar i mBaile Mhúirne, áit spioradálta agus diaga. Is foinse í d'ár gcruthaíocht agus d'ár spreagadh. Tugaimíd cuairt ar uaigh Naomh Abán, an t-oileán naofa i nGugán, na tobair agus na h-áiteanna spioradálta thart ar Mhúscraí, le dul i dteangmháil leis an domhan eile agus lenár bpearsain inmheánacha.

Mairimíd in áit fior álainn. Tá meascán de phian, áthas, duairceas agus dóchas inár saol. Is é idir an spás idir na gnéithe seo go léir. Is ón spás seo a fhaighimid an inspioráid don comh-oibriú seo.

The word idir means between: the space and time between. In this collaboration between artists of different disciplines, we are drawn especially to the power of Gobnait and her influence on us. We go to her shrine, to her well, and draw inspiration and strength from that powerful place, a place apart, a place between worlds. We visit Naomh Aban's grave, Gougane Barra, and the many holy wells and sacred sites around Muskerry in our attempts to communicate with the 'other' heavenly sphere and with our own inner world.

We live in a place of immense beauty. Our lives are filled with pain and joy, despair and hope, longing and fulfilment. Idir is the space between these realities. It is the place from where we draw inspiration for this performance installation.

Ba mhór an onór agus pribhléad dom páirt a ghlacadh i dteannta ealantóirí móra ar nós Iarla Ó Lionard, Bob agus Bernadete Ní Choitir, Fergus Ó Conchúir agus Chris Hurley. Bhí sé an-shuimúil an obair a bhí idir láimh acu; ceol draíochtúil, scannaíocht ciúin láidir, rinnce co-aimseartha agus amhráníocht sean-nóis agus iad go léir co-nascaithe le chéile idir sean nósanna agus nua nósanna.

Bhí mothucháin láidir spioradálta tríd an rud ar fad. Chuir sé daoine ag smaoineamh agus ag caint. I mo thuairim, níor fuair aon beirt an tairbhe chéanna as. Bhaineas an taitneamh ar fad as.

Nell Ní Chróinín

Ba taispeántas speisialta é idir – agus táim cinnte gur chuaigh sé i bhfeidhm go mór ar an lucht féachana. Bhí fhios agam roimh ré go mbeadh an taispeántas láidir ach ní fhéadfainn a chreidiúint an éilimh a bhí ar na ticéidí chuige – bhí sé lán go doras gach oíche agus fiú amháin bhí orainn taispeántas breise a chur ar fáil – b’shin cúig chinn ar fad!

Ach an rud is mó a chuaigh i bhfeidhm orm go pearsanta, seachas a gcuid samhlaíocht, ná an gairmiúlacht a bhí ag na ealaiontóirí uilig – Bernadette Ní Choitir, Robert Rasmussen, Chris Hurley, Iarla Ó Lionáird agus Fearghus Ó Conchúir – ba pléasúr mór a bheith ag obair leo.

Bríd Cranitch

clear