skip to Main Content

Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loinsigh – Arts centre in the heart of the Múscraí Gaeltacht.
Tá Ionad Cultúrtha lárnach i saol chultúrtha Ghaeltacht Mhúscraí.

Events   –  Arts Education   –   Residencies

 

Áthas orm a fhógairt go bhuilimíd mar buaiteoir sa Chontae agus ag dul ar aghaidh mar finalist ‘National Lottery Good Causes awards’. Mo bhuíochas ó chroí leis an Crannchur Náisiúnta, le Síle Uí Chronín gan amhras agus le Bríd Cranitch ach go h’áirithe a chuir an Ionad Cultúrtha ar an bhfód le blianta fada oibre. Mo mhíle buíochas libse chomh maith a chairde, gan sibhse ní bheimís ann!

Ealaín na Gaeltachta

Cork Education and Training Board

Cork County Arts

 

Nuacht/Latest News

Tá Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loinsigh ag soláthair cláracha ealaíne don aos óg agus do phobal cheantar Mhúscraí – idir ranganna ceoil, ranganna amhránaíochta, ceardlanna ealaíne, cláracha oideachais ealaíne sna scoileanna mágúird, scéimeanna cónaitheach, taispeántaisí ealaíne agus ceolchoirmeacha traidisiúnta agus claisiceach. Tá Ionad Cultúrtha lárnach i saol chultúrtha Ghaeltacht Mhúscraí.

Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loinsigh is an arts centre in the heart of the Múscraí Gaeltacht, offering a wide range of arts educational programmes, residencies and events to the local community and in particular to young people. It is a central hub of cultural life – covering the traditional arts & contemporary arts – in this west Cork Gaeltacht.

Recent Events

Subscribe to our Mailing List

    Back To Top